Leerlingen

Welke groepen zijn er op De Morgenster? En welke juf of meester geeft er les in die groep? 
Wie zitter er allemaal in deze groep?