Ouders

De Morgenster kan de Morgenster niet zijn zonder alle hulp en inzet van ouders. 
Op deze pagina vindt u veel over de ouderbetrokkenheid: de ouderraad, de medezeggenschapsraad, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de ouderparticipatie. 
Maar u vindt er ook de nieuwsbrief van school en o.a. wat interessante linken.